∀A

Nabídka služeb

Projektová činnost

Projektování staveb občanských, bytových, průmyslových, administrativních, zemědělských, rodinných domů

Projekty pro územní řízení, stavební řízení, ohlášení stavby, dodatečné stavební povolení, demolice stavby

Novostavby, stavební úpravy a nástavby, pasporty staveb, zaměření staveb

Zajištění projektu

 • elektroinstalace
 • vodoinstalace
 • kanalizace
 • vytápění
 • vzduchotechniky
 • rozvodu plynu
 • přípojky inženýrských sítí
 • energetické štítky budov
 • požárně bezpečnostní řešení budov

Technická a odborná pomoc, inženýrská činnost

Stavební dozor


Technický (stavební) dozor objednatele při realizaci stavby
 • kontrola kvality prováděných stavebních prací
 • rozpočtu
 • kolaudační řízení
 • reklamace